veterinar Čadca
 

VZDELANIE

 

Len kvalitným vzdelaním môžeme dosiahnúť prípravu na povolanie veterinárneho lekára.

službukonajúci lekár:  MVDr. Andrej Renčko, PhD.,

Veterinárne Univerzity:

1) Univerzita Veterinárskej Medicíny a Farmácie v Košiciach, Slovensko 2002 -2010

2) program Socrates Erasmus od 15.februára do 15. mája 2007, 1.semester na Univesidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária Lisboa, Portugal

3) účastník výmenného študentského programu Ceepus, 1. 10. 2008 - 31. 1. 2009 Sveučiliste u Zagrebu, Veterinarski Fakultet, Zagreb, Hrvatska

4) Autorstvo mnohých príspevkov na konferenciách na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne, Česká Republika

Diplomová práca obhajená v roku 2009

Kurz z hematológie na Štátnom Veterinárnom a Potravinovom Ústave v Dolnom Kubíne v roku 2012

Postgraduálne štúdium na Ustave rádiobiológie Na Vet. Univ. v Košiciach v odbore životné prostredie.

 

Odborná stáž: na veterinárnej klinike CTVET Český Tešín 2014

 

Dizertačná práca PhD. obhájená v roku 2014.

Vstup do Komory veterinárnych lekárov Slovenskej Rrepubliky 1.6. 2015
Celoživotné vzdelávanie: XV Kongres Komory Veterinárnych Lekárov Jasná 2015

Doporučujeme