veterinar Čadca
 

SLUŽBY

Vyšetrenia:

Vakcinácia (besnota, hepatitída, infenkčná laringotrachetiída,parvoviróza,trisérovary leptospír a iné), čipovanie, vydávanie Pet-pasov a preukazov.Vakcinácia králikov a kožušinových zvierat.

1) Laboratórne vyšetrenia

vyšetrenie krvi a séra: Biochemické a hematoligecké vyšetrenia krvných parametrov, enzýmov a hormónov.

Koprologické vyšetrenie: zisťovanie množstva a druhu parazitov z trusu zvierat

Vyšetrenie moču: Pri podozrení zápalov,kameňoch, Mikroskopické vyšetrenie sedimentu

Genetické vyšetrenia: Určovanie pohlavia exotických živočíchov (plazy, papagáje)

Histologické vyšetrenia: Punktáty a nádory po extripácii

Toxikologické vyšetrenia: na prítomnosť cudzorodých látok a ťažkých kovov.

 

2) Interná medicína

Vyšetrenie klinického stavu pacienta

Rôzne vyšetrenia: dermatológia, cytológia, urológia , kardiológia, neurológia, stomatológia, otoskopické vyšetrenie, oftalmologické vyšetrenie a iné

 

3) Chirurgia a anesteziológia:

Chirurgia mäkkých tkanív,

Extripácia nádorov ( kožných, ml. žĺaza)

Operácie (hernií, pyometra, otohematóm.a iné.)

Kastrácie samcov zvierat

Sterilizácie samíc

Chirurgické riešenie kryptorchydov

Chirurgické ošetrenie rán

4) Dentálna medicína

- Odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom

- Extripcia zubov

5) Mikroskopické vyšetrenia zoškrabov , sterov a punktátov.

6) Predaj doplnkov a krmív.

7) Strihanie psov

8) Hospitalizácia


9) Pohotovosť za príplatok po dohode.

10) Dotácia vitamínov a minerálnych látok

 

11) K zvieratám pristupujeme ako k svojim vlastným,
každé zviera je vážené a dávky liekov sú stanovované individuálne pre každé zviera.

 

Po mnohoročnej spolupráci s mnohými diagnostickými ústavmi univerzitami a inštitúciami sme schopní zabezpečiť vyšetrenia kultivácie alebo rozbory biologických vzoriek

 

Doporučujeme